Nasza oferta i usługi

Począwszy od 2001 roku MLS Software Sp. z o.o. konsekwentnie rozwija swoje autorskie oprogramowanie MLS MedicAll przeznaczone dla podmiotów działających na rynku usług medycznych, choć doświadczenie części zespołu pracowników firmy sięga już początku lat dziewięćdziesiątych.

Nasze oprogramowanie zaspokaja potrzeby zarówno małych placówek, jak również dużych szpitali. Z wieloma naszymi klientami łączy nas współpraca sięgająca pierwszych dni istnienia naszej spółki. W międzyczasie, choć jesteśmy niedużą firmą, nasze kompleksowe rozwiązania z powodzeniem konkurują z tymi oferowanymi przez potentatów rynku medycznego.

Ponieważ obsługujemy stosunkowo niewielką liczbę klientów, jesteśmy w stanie pozwolić sobie na indywidualne traktowanie każdego z nich i na realizowanie w ramach naszych rozwiązań specyficznych potrzeb każdej placówki. To właśnie połączenie nowoczesności i elastycznego podejścia stanowi o naszym sukcesie.

Nie staramy się, wynika to zarówno z naszej filozofii biznesowej, jak i możliwości technicznych naszej firmy, oferować wszelkiego rodzaju oprogramowania, jakie powinno znaleźć się w nowocześnie zinformatyzowanej placówce medycznej. Wychodzimy z założenia, że wyspecjalizowane podmioty mogą zapewnić lepsze jakościowo rozwiązania w swojej dziedzinie. Z tego powodu położyliśmy duży nacisk na tworzenie modułów, które w oparciu o technologie sieciowe i protokół HL7 wymieniają dane z oprogramowaniem innych dostawców. Dzięki temu, nasze rozwiązania doskonale spisują się w placówkach, które już posiadają fragmentarycznie wdrożone moduły różnych systemów informatycznych.

W ramach oferowanego oprogramowania konsekwentnie implementujemy wszelkie rozwiązania wynikające z obowiązujących przepisów. Dotyczy to zarówno rozliczeń finansowych, statystyk, jak również tworzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej. Tam, gdzie to możliwe staramy się wyprzedzać nadchodzące terminy obowiązywania nowych zasad, tak by nasi klienci mieli czas przygotować się do oczekujących ich nowych wyzwań. Z uwagi na nasze zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego jesteśmy w centrum przemian, jakie zachodzą w informatyce związanej z ochroną zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu z nami przedstawicieli placówek, które oczekują elastycznie finansowanych atrakcyjnych cenowo nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspartych indywidualnym podejściem.

Informacje

Obszar działalności spółki obejmuje tworzenie i rozwój oprogramowania komputerowego dla placówek służby zdrowia oraz pośredników obrotu nieruchomościami.

Doświadczenie

Przez lata zdobyliśmy ogromne doświadczenie w obszarach naszej działalności. Zetknęliśmy się z bardzo różnymi sytuacjami, pomyślnie rozwiązywaliśmy krytyczne problemy.

Wiedza

Posiadamy odpowiednią wiedzę techniczną oraz merytoryczną dotyczącą obszarów zastosowań naszych rozwiązań. Stale też ją poszerzamy, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom.

Profesjonalizm

Działamy na rynku od kilkunastu lat. W tym czasie zbudowaliśmy profesjonalny zespół odpowiedzialny za nasze rozwiązania, gotowy sprostać wszelkim wyzwaniom.

Rozwiązania - MedicAll - oprogramowanie dla szpitali

Portfolio Item 1

MedicAll

Główny moduł HIS
Portfolio Item 2

MedStat

Moduł statystyczny
Portfolio Item 3

MedRoz

Moduł rozliczeniowy z NFZ
Portfolio Item 4

MedicAll JGP

Moduł grupera jednorodnych grup pacjentów (JGP)
Portfolio Item 5

MedRoz Umowy

Moduł zarządzania obsługą umów z NFZ
Portfolio Item 6

MedRoz Rachunki

Moduł zarządzania rachunkami i fakurami rozliczeniowymi z NFZ
Portfolio Item 7

MedStat

Moduł realizujący dowolne statystyki na postawie gromadzonych w systemie HIS danych

Rozwiązania - MLS Milenium - oprogramowanie dla biur nieruchomości

Oprogramowanie dla biur pośrednictwa nieruchomości

Przejdź do wyszukiwarki MLS-Milenium

O firmie

Informacje

MLS Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została założona 26 lipca 2001 roku i wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000037138 21 sierpnia 2001 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,- zł. Siedziba firmy mieści się w Krakowie (31-518) przy ulicy Brodowicza 8 lokal 6. Numer NIP 676-21-93-673 (6762193673), REGON 356332568.
Konto bankowe: BANK Pekao S.A. O w Krakowie Al. Pokoju 1, numer rachunku 34 1240 4719 1111 0000 5183 3239

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MLS Software Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych dobrowolnie w za pośrednictwem tego formularza w celu realizacji za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu mailowego. Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest MLS Software Sp. z o.o. zarejestrowana w Krakowie (31-518), przy ul. Brodowicza 8 lok. 6 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037138, posiadająca następujący numer REGON: 356332568. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mls-software.pl

2. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano przed jej cofnięciem.

3. Cofnięcia zgody dokonać można przez przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych, z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych zebranych przy pomocy powyższego formularza.

4. Odbiorcami (procesorami powierzenia) moich danych osobowych są podmioty zapewniające obsługę utrzymania serwisu mls-software.pl. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umowami powierzenia z zaufanymi partnerami MLS Software Sp. z o.o..

5. Moje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia informacji a następnie usuwane z systemu.

6. Przysługują mi prawa do:
• Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
• Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
• Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
• Żądania przeniesienia moich danych osobowych.

7. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Nasza lokalizacja

ul. Brodowicza 8 lok. 6, 31-518 Kraków 12 421 47 07 mls@mls-software.pl